Vergadering 9 november 2021  Aanvang: 19:30 uur
   Plaats: Abdijkerk, Loosduinen 

Klik op:  *Agenda  *Verslag vorige vergadering

Vorige vergadering 28 september 2021 

Klik op:           *Agenda  *Verslag vorige vergadering  *Vragen aan Burgemeester
*Notitie BIZ Loosduinen aan burgemeester


Klik op *Column voorzitter Pjer Wijsman      *Nieuw Kijkduin     *Manifest: De toekomst van Loosduinen

*Verplicht in Duitsland    *Kunstwerken in Loosduinen       *Wijkprogramma's 

*Meer groen in Loosduinen      *Stadsdeelwethouder       * Brieven/adviezen 2019 

*Commissie Loosduinen 95 jaar

 

 Jaarverslag 2020

Uitvoeringsprogramma CL

 Radioprogramma
"De Toekomst van Loosduinen
Postlijst maart 2020  

Meerjarenplan CL 2016-2019

Activiteitenkalender Loosduinen
     

De toekomst van Loosduinen
Toekomst van Loosduinen 2In de zomer van 2017 heeft de Commissie Loosduinen met een sympo-sium alle relevante partners en stakeholders uit Loosduinen bijeen gekregen. Op basis van de verzamelde informatie en respons op dit symposium is het Manifest "Toekomst vanLoosduinen" opgesteld.
Na bijna vier jaar verder is het Manifest toe aan een revisie gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de stad en het stadsdeel Loosduinen. Deze actuele ontwikkelingen worden in deze revisie verder toegelicht.  Klik op: De toekomst van Loosduinen

Schetsontwerp Kroplaan


Klik op:  

Schetsontwerp Hildo Kroplaan & Gerrit van der Veenlaan 

Bewonersbrief Hildo Kroplaan 

  

overname voorzittershamer loosduins museum2

Het Loosduins museum heeft een nieuwe voorzitter

Na bijna 20 jaar heeft Corrie Hoekstra-van Vuurde
op 3 mei 2021 de voorzittershamer van het
Loosduins Museum de Korenschuur
overgedragen aan Pjer Wijsman.

 

Lees meer

DB 2021 smal met namen 2

Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen  in 2021

 Klik op de cursieve datum voor een gespreksverslag

 Datum  Gesprekspartners  Onderwerp                    

  2 feb. 

  2 feb.

 Mw. el Adlouni, stadsdeelkantoor

 Dhr. van den Ende en mw. Knoester

 Diverse zaken                 

 Kennismaking

  9 feb. 

  9 feb.

 Dhr. van der Valst en dhr. P. Meker, Staedion

 Mw. Janssen en dhr. Blockhuis, Beethovenplantsoen

 Project: KPN- gebouw   

 Bezwaar tegen bebouwing              

 16 feb  Mw. de Hoop, gemeente   Voortgangslijst ROV

          Klik op:    *Gastenlijst 2020   *Gastenlijst 2019    *Gastenlijst 2018    * Gastenlijst 2017  

 * Gastenlijst 2016   *Gastenlijst 2015    *Gastenlijst 2014   *Gastenlijst 2013

(klik op datum voor evt. gespreksverslag)

Van de voorzitter

In de Posthoorn staat wekelijks een column van de voorzitter, Pjer Wijsman.

Deze week: Politieke kopstukken

Pjer 2021In maart zijn er verkiezimgen voor de gemeenteraad. Soms is er twijfel over kandidaten op de kieslijsten en kunnen we ons afvragen: “Hoeveel kandidaten komen uit of wonen in Den Haag en weten ze iets af van wat zich afspeelt in de afzonderlijke stadsdelen?
Wat weten ze trouwens van ons mooie en groene stadsdeel Loosduinen?

 Lees hier de hele column

 Nieuw Kijkduin
Kijkduin Toekomst

 De plannen zijn ook te lezen bij
het CL-onderdeel Projecten
Actueel: klik op:

Nieuw Kijkduin (gemeentesite)

Nieuwkijkduin.nl/het-plan

 Verplicht in Duitsland

Verplicht naar DuitslandDit boek, geschreven door
Theo van Daalhoff, een ras-Loosduiner, is 30 april 2020 aangeboden aan de voorzitter van de CL, Pjer Wijsman en de stadsdeel-directeur, Mustapha el Boumeshouli.
Het boek gaat over de dwangarbeid in Duitsland. 
               Een helder geschreven , meeslepend
                                  en indringend boek.
     Klik op: Verslag van de uitreiking van het boek

  Kunstwerken in Loosduinen


Deltaplein VakantiegangerDe Commissie Loosduinen (CL)
neemt deel aan het Cultuur-platform in Loosduinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

Klik hier voor het overzicht

 

Heeft u een leuke aanvulling?
Mail de foto naar de CL!

  Stadsdeelwethouder

Stadsdeelwethouder

Hilbert Bredemeijer is de
nieuwe stadsdeelwethouder
voor Loosduinen

 Klik hier voor meer informatie

Wijkprogramma's

De gemeente heeft de wijkprogramma's voor
2018 en 2019 geactualiseerd. 

 Klik hier voor de programma's 

Meer groen in Loosduinen

Op verzoek van wethouder Revis, heeft de Commissie Loosduinen hem per mail een overzicht gestuurd van stra-ten, pleinen en plantsoenen van Loosduinen waar wijk-beraden en bewoners met ideeën kwamen om bomen te planten c.q. te herplanten

Klik op: * Mailbericht 

* Overzicht plekken voor bomen

Wijkprogramma's 2016-2019

De gemeente heeft programma´s voor alle wijken in Loosduinen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid.
Prioriteiten zijn vastgesteld op de terreinen:

 • Jeugd en Onderwijs
 • Wonen
 • Bedrijvigheid
 • Leefbaarheid en Veiligheid
 • Werk en Inkomen
 • Opvoeding en Zorg
 • Sociale cohesie
 • Buurtbetrokkenheid

                   Klik hier voor alle programma's

De toekomst van Loosduinen

Toekomst van Loosduinen

De commissie Loosduinen heeft in juni 2017 een symposium georganiseerd, waar prioriteiten zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een manifest, dat aan het gemeentebestuur en de politieke partijen is aangeboden. Enkele aanbevelingen zijn:

 • Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op.
 • Maak meer woningen seniorvriendelijk en levensloopbestendig.
 • Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven.
 • Regel een extra aanpak voor verwarde personen en overbewoning.
 • Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen, o.a. door het realiseren van een cultuurhuis.
 • Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren.

Klik hier voor de volledige tekst van het manifest

=========================================================================

De Commissie Loosduinen bestond in 2018 95 jaar!

Ter gelegenheid van dit jubileum was er              Tevens is afscheid genomen van enkele CL-leden,
op 10 juli een receptie in de Abdijkerk.                                               te weten:  

20180710 19460120180710 200842Loes WesterduinIneke Weijs

  Voorzitter Pjer Wijsman spreekt                 Hans van Gelderen      Loes Westerduin             Ineke Weijs
      genodigden toe, waaronder                      voorzitter pr. groep           wijkberaad                    wijkberaad
              gemeenteraadsleden                           Welzijn en Beheer               Houtwijk                Kom Loosduinen

Nicole Olfers van wijkberaad Notenbuurt was helaas afwezig