Vergadering 7 december 2022.   Aanvang: 20:00 uur

   Plaats: Wijkcentrum De Geest, Georges Bizetstraat 25, Loosduinen

Klik op: *Agenda *Verslag vorige vergadering

 ====================

Vorige vergadering 27 september5 juli 2022

Klik op:   *Agenda  *Verslag vorige vergadering   *Coalitieakkoord
====================================================================== 

Klik op *Column voorzitter Pjer Wijsman      *Nieuw Kijkduin   *Stadsdeelwethouder 

   *Revisie Manifest: De toekomst van Loosduinen *Kunstwerken in Loosduinen 

*Wijkagenda  * Brieven/adviezen   
   

Raad in de Stad

Raad in de stadMet Raad in de Stad gaat de gemeenteraad de komende jaren langs alle stadsdelen in Den Haag om in gesprek te gaan met bewoners om te horen wat er leeft in het stadsdeel.

Maandagavond 21 november komt
Raad in de Stad naar Loosduinen toe.

Klik hier voor de uitnodiging

Vacature stadsdeeldirecteur Loosduinen

De stadsdeeldirecteur heeft een belangrijke functie voor zowel de gemeente als voor de bewoners. De Commissie Loosduinen wil meeadviseren voor de keuze van een nieuwe stadsdeeldirecteur.

Lees hier de brief die de Commissie Loosduinen aan het gemeentebestuur heeft gestuurd.

100 jaar Commissie Loosduinen
Op 1 juli 202 bestaat de Commissie Loosduinen 100 jaar.

Om dit jubileum goed te kunnen vieren heeft de commissie een brief aan het College van B&W gestuurd met een subsidieverzoek.

Lees hier de brief.

Nieuws van het museum
Beeld Mohammed2Mustapha el Boumeshouli heeft bij zijn afscheid als stadsdeeldirecteur een kunstwerk geschonken aan het Loosduins museum.

Het kunstwerk heet:
"Verbinding" met als ondertitel
"Mensen helpen elkaar"

Nieuw wijkberaad Vroondaal?

Gelet op het grote aantal woning/bewoners in Vroondaal heeft de Commissie Loosduinen aan de gemeente gevraagd om het wijkberaad Vroondaal officieel te erkennen.

Lees hier de brief

Hengelsport

Hengelsprt GHVHengelsportverening GHV heeft aan de Commissie Loosduinen

een presentatie gegeven over de ontwikkelingen in de hengelsport.

Klik hier voor de presentatie

Politiek debat 22 

De Commissie Loosduinen heeft
25 januari '22 een verkiezingsdebat georganiseerd. 
Dit debat is te zien op TV Loosduinen. Klik hier

Politiek debat2 22 

 Jaarverslag 2021

Ingekomen post 2022 

Activiteitenkalender Loosduinen
 

Klik op: Radioprogramma
"De Toekomst van Loosduinen

 

De toekomst van Loosduinen
Toekomst van Loosduinen 2In de zomer van 2017 heeft de Commissie Loosduinen met een sympo-sium alle relevante partners en stakeholders uit Loosduinen bijeen gekregen. Op basis van de verzamelde informatie en respons op dit symposium is het Manifest "Toekomst vanLoosduinen" opgesteld.
Na bijna vier jaar verder is het Manifest toe aan een revisiegebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de stad en het stadsdeel Loosduinen. Deze actuele ontwikkelingen worden in deze revisie verder toegelicht.  Klik op: De toekomst van Loosduinen

Klik hier voor het manifest van 2017

  

Dagelijks Bestuur

Pjer Wijsman 3 Pjer Wijsman

Marian van den Hoek 3x4Marian
v/d Hoek

Herman van den Muijsenberg 3x4Herman v/d
Muijsenberg
Ramon Meesters 3x4 Ramon Meesters Jan Janssen 3x4Jan Janssen 

Wouter van Elst 3x4Wouter van Elst

Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen  in 2022

 Klik op de cursieve datum voor een gespreksverslag

 2022 Gesprekspartners Onderwerp                    
1 feb. dhr. Koos Maquelin, Kom Loosduinen!

Ondertekening intentieverklaring inzake
winkelcentrum Loosduinen

15 feb. mw. Te Lindert, mw. Ouwens, dhr. Bakker,
mw. Hielkema, mw. Mentink, dhr. Broke
Presentatie Landschapspark Madestein/
Vroondaal
15 feb. mw. De Hoop, gemeente, mw. Dijk Kennismaking Bewonerscommissie
Loosduinen
1 maart mw. Krul Verzilveren
15 maart dhr. Boelhouwer Orde van de Peenbuiker
15 maart mw. Boersma, dhr. Versteegh Sportief Besteed
1 april mw. Krul en mw. Fahne  
12 april dhr. Boelhouwer  
10 mei mw. Besseling, dhr. Boogaards,
dhr. Boelhouwer
 
     

          Klik op:  Gastenlijst 2021  Gastenlijst 2020   Gastenlijst 2019  Gastenlijst 2018  Gastenlijst 2017  

 Gastenlijst 2016   Gastenlijst 2015    Gastenlijst 2014   Gastenlijst 2013

Van de voorzitter

Pjer_Wijsman_2.jpgIn de Posthoorn staat wekelijks een column van de voorzitter, Pjer Wijsman.

Deze week: Het informatiepunt

Is het teveel gevraagd om een informatie-punt, een uitgebreid info-punt, terug te krijgen in Loosduinen? Laten we eens stoppen met alles maar digitaal te maken. Het menselijke aspect is vele malen belangrijker en kan in veel gevallen veel ellende voorkomen.
                 Een menselijk info-punt: geweldig!

 Lees hier de hele column

 Nieuw Kijkduin
Kijkduin Toekomst

 De plannen zijn ook te lezen bij
het CL-onderdeel Projecten

Actueel: klik op:

Nieuw Kijkduin (gemeentesite)

  Stadsdeelwethouder

Stadsdeelwethouder

Hilbert Bredemeijer is de
stadsdeelwethouder voor Loosduinen

 Klik hier voor meer informatie

====================================

Wijkagenda

In de wijkprogramma’s of wijkagenda’s staat wat het belangrijkste is om in de wijk te verbeteren. Dit bepaalt de gemeente samen met iedereen die in de wijk woont, leeft of werkt. Samen werken om de wijk te verbeteren.

Lees meer

  Kunstwerken in Loosduinen

Deltaplein VakantiegangerDe Commissie Loosduinen (CL)
neemt deel aan het Cultuur-platform in Loosduinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

Klik hier voor het overzicht

 

Heeft u een leuke aanvulling?

Mail de foto naar de CL!