Vergadering 19 oktober 2021     Aanvang: 19:30 uur
  Plaats: De Hennebergh, Tramstraat 15, Loosduinen 

Klik op: *Agenda    *Verslag vorige vergadering
*Richtlijnenbrief subsidie VOOR     *Subsidieverzoek 2022 VOOR
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorige vergadering 14 september 2021
Klik op*Agenda   *Verslag vorige vergadering

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÓÓR

Nieuwsbrief
november 2021

     

Buurthuis van de Toekomst 

In 2012 is het Buurthuis van de Toekomst geïntroduceerd. Inmiddels zijn er al veel Buurthuizen
van de Toekomst gerealiseerd in Den Haag, waarvan ook een aantal in Loosduinen. Te weten:

GDA Loosduinen        Madesteinweg 10

www.rksvgda.nl

Wijndaelercentrum    C. v. Renesstraat 8 

www.florence.nl

Storks                            Schapenatjesduin 9

www.storks.nl

Hvv Ras    Alberdastraat 15

www.hvvras.nl

Wings                            Mozartlaan 179

www.svwings.nl

Centrum Houthaghe  Toon Dupuisstraat 10

www.florence.nl/ houthaghe

SV Loosduinen    Madesteinweg 17

www.svloosduinen. com

Quick/Savornin Lohmanlaan 215    

www.quick.nl

SV DUNO              Mgr. Nolenslaan 9                    

www.hsvduno.nl

The Hungry Mind  Wijndaelerweg 9a

www.thehungrymind.nl

SV Houtwijk              L. v. Vuurdestraat 16

www.svhoutwijk.nl

PGS Vogel    Wijndaelerweg 9

www.pgsvogel.nl

 

Klik hier voor meer gemeentelijke informatie.