Afdrukken

Projectgroep Welzijn en Beheer 

De projectgroep, één van de twee projectgroepen van de Commissie Loosduinen,
heeft met name tot taak het stimuleren en bewaken van alle activiteiten op het gebied
van welzijn en leefbaarheid binnen het stadsdeel Loosduinen.
 

Samenstelling

Functie / namens
mevr. M. Griffioen-van den Hoek Voorzitter

dhr. S. J. Brinkhorst

Bohemen, Waldeck en Kijkduin

mevr. F. Beeloo-Planken

Houtwijk

mevr. Y. Hartman-van der Ark

Houtwijk, plaatsvervanger

dhr. S. Develing

Kom Loosduinen 
dhr. L. van de Dobbelsteen Kom Loosduinen, plaatsvervanger
mevr. M. van Es Kraayenstein
mevr. C. van der Kruit Nieuw Waldeck
mevr. R. Sikking Nieuw Waldeck, plaatsvervanger
mevr. M. Brands Notenbuurt 
dhr. H. Esser Seniorencollectief
mevr. M. el Adlouni Stadsdeelkantoor Loosduinen