Nieuws ROV

 Volgende vergadering: 1 oktober 2019

Plaats: De Henneberg. Aanvang 19:30 uur.

=================================================================================

Vergadering van de projectgroep van 25 juni 2019

Klik op: *Agenda   *Verslag vorige vergadering    *Voortgangslijst projecten


Omleiding tram 3
Van zaterdag 3 t/m zaterdag 10 augustus werkt HTM aan de sporen op de Lijnbaan en
de Noord-West Buitensingel in Den Haag.
Er kunnen tijdelijk geen trams rijden; tram 2, 3 en 4 worden omgeleid en sommige halten
vervallen. Het ziekenhuis HMC Westeinde is tijdens de werkzaamheden moeilijk
bereikbaar. Bus 25 krijgt in de omgeving van de Prinsegracht mogelijk last van verkeersdrukte.
De reistijd met deze bus kan hierdoor toenemen.