24 januari: Vergadering projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer in De Henneberg Aanvang 19:30 uur

Het secretariaat can de Commissie Loosduinen is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur