Oude Haagweg Architektenkombinatie 2 800x800Bouwproject "de Burgemeester"

120 sociale huurwoningen in Loosduinen

Met het project De Burgermeester hebben we de ambitie een derde sociale-, een derde (middeldure)huur- en een derde koopwoningen te realiseren om Haagse starters, onderwijzers, zorgmedewerkers en gezinnen een betaalbare, duurzame en groene plek in de stad te geven op loopafstand van de Loosduinsehoofdstraat en op 10 minuten fietsen van het strand.

Meer info

Lees hier de reactie van de Commissie Loosduinen