Nieuws CL

Volgende vergadering: 22 mei 2018 

===================================

Vergadering van dinsdag 20 maart 2018:

*Agenda  *Verslag vorige vergadering   *Jaarverslag 2017 CL

 

Afbeeldingsresultaat voor bomen

Op verzoek van wethouder Revis, heeft de Commissie Loosduinen hem per mail een overzicht gestuurd van straten, pleinen en plantsoenen van Loosduinen waar wijkbe-raden en bewoners met ideeën kwamen om bomen te planten c.q. te herplanten.

Klik op: * Mailbericht * Overzicht plekken voor bomen

Klein Logo met naam gold

Receptie 2018 Pjer Saskia Harm 2Op 10 januari heeft de Commissie Loosduinen, samen met het stads-deelkantoor een drukbezochte nieuwjaarsreceptie gehouden bij Ock op het Landgoed Ockenburgh.

Klik hier voor het verslag

 Klik op:

* Jaarverslag CL 2016

* Meerjarenplan CL 2016-2019

 * Activiteitenkalender Loosduinen

Wijkprogramma's

De gemeente heeft de wijkprogramma's voor

2018 en 2019 geactualiseerd. 

Klik hier voor de programma's

 

 Bijeenkomsten in Loosduinen

 Er zijn veel bijeenkomsten die over het algemeen ook zinvol zijn voor de Loosduinse bewonersorganisaties. 

Klik hier voor het overzicht 2018

Herstructurering Kijkduin

 

Kijkduin Toekomst

 

De ontwikkelingen zijn te lezen bij

het CL-onderdeel Projecten 

 

Kunstwerken in Loosduinen

 

Deltaplein Vakantieganger

 De commissie Loosduinen(CL) neemt deel aan het Cultuurplatform in Loosduinen en heeft een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken in Loosduinen.

Heeft u een leuke aanvulling?

Mail de foto naar de CL!

 

                             Klik hier voor het overzicht

 

Onderstaande onderwerpen

* De toekomst van Loosduinen

Wijkprogramma's

* Overleggen van het DB met externen

* Stadsdeelwethouder Saskia Bruines


 

 De toekomst van Loosduinen

Toekomst van Loosduinen

 

De commissie Loosduinen heeft in juni j.l. een symposium georganiseerd, waar prioriteiten zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een manifest, dat aan het gemeentebestuur en de politieke partijen is aangeboden.

Enkele aanbevelingen zijn:

 

* Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op.

* Maak meer woningen seniorvriendelijk en levensloopbestendig.

* Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven.

* Regel een extra aanpak voor verwarde personen en overbewoning.

* Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren.

* Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen, o.a. door

   het realiseren van een cultuurhuis.

Klik hier voor de volledige tekst van het manifest

 


Wijkprogramma's 2016/2019

De gemeente heeft programma´s voor alle wijken in Loosduinen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid.

Prioriteiten zijn vastgesteld op de terreinen:

 *Jeugd en Onderwijs    *Wonen    *Bedrijvigheid    * Leefbaarheid en Veiligheid

  


Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen

Gastenlijst 2018

Klik op de datum voor een gespreksverslag. (voor zover beschikbaar/relevant)

Datum

Gesprekspartners

Onderwerp

09 jan.

Dhr. van Daalhoff, dagvoorzitter

Politiek debat CL 30 januari

16 jan.

Dhr. Rogier (CDA) Periodiek overleg

23 jan.

Tanja van Dijk (gemeente) Straatnaamgeving

06 feb.

Dhr. Caprino, mw. De Hoop (DSO) Diverse ontwikkelingen

03 april

Tanja van Dijk (gemeente) Straatnaamgeving

24 april

Fred Schopman en Bill Zwager (initiatiefnemers) Denksportcentrum in Loosduinen

24 april

Ronald Jansen (gemeente) Plannen Driehoek

08 mei

Dhr. Bouwhuis en dhr. Kruijning Plan Ontmoetingskerk

22 mei

Florien de Hoop (DSO) Diverse ontwikkelingen

04 sept.

Florien de Hoop (DSO) Diverse ontwikkelingen

Klik op: * Gastenlijst 2017   * Gastenlijst 2016   * Gastenlijst 2015    * Gastenlijst 2014   * Gastenlijst 2013

(klik op datum voor evt. gespreksverslag)
 
Regelmatig wordt in verslagen e.d. gebruik gemaakt van afkortingen       Klik hier voor de afkortingenlijst

 


 Stadsdeelwethouder

Stadsdeelwethouder Bruines

Saskia Bruines is de nieuwe stadsdeelwethouder voor het stadsdeel Loosduinen

en de opvolgster van stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven.

 

Meer informatie op:

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/to/CV-wethouder-Saskia-Bruines.htm