Inhoud  Herstructurering Kijkduin        Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie                    

Agenda Ruimte voor de Stad       Omgevingswet                                 

Herstructurering Kijkduin

Kijkduin ToekomstOp de website van de gemeente Den Haag is recente informatie te vinden, Klik op:


https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/veel-veranderingen-in-kijkduin.htm

Er zijn diverse project-/werkgroepen actief die zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoering e.e.a. nauwlettend hebben gevolgd c.q. zullen blijven volgen:

1. Werkgroep Kijkduin Bad

2. Overleggroep Kijkduin Bad

3. Werkgroep Kijkduin Binnen

4. Werkgroep Kijkduin Infrastructuur

5.Projectgroep Herontwikkeling Kijkduin

 Ruimtelijke Adaptatie

Ruimtelijke AdaptatieDen Haag zal — in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie — vóór 2020 een stresstest moeten afleggen. Daarin moeten de resultaten staan van een onderzoek, of zich — gelet op de te verwachten langdurige regen-en droogteperiodes — in de stad kwetsbare situaties en plekken voordoen.

De Commissie Loosduinen heeft brieven gestuurd aan de wethouders De Mos en Van Tongeren, met het verzoek om ook voor Loosduinen een stresstest op te stellen. Klik op:

*Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

*Brieven aan wethouders De Mos en
                    Van Tongeren

(14 april 2020 heeft minister Van Veldhoven aan de Eerste
en Tweede Kamer medegedeeld dat de invoering is uitgesteld, o.a. door de coronacrisis)

Agenda Ruimte voor de stad

Afbeelding Gebiedsvisie bureau Plint

Op 4 september 2015 gaf wethouder Joris Weismuller het start-sein voor een nieuwe kijk op de ruimte-lijke ontwikkeling van Den Haag.

Bewoners, ambtenaren en ondernemers bekeken op welke wijze de stedelijke ontwikkelingen in Den Haag georganiseerd moeten worden met het oog op de vele grote transitievraagstukken.

Bureau Plint heeft voor het stadsdeel Loosduinen een gebiedsvisie ontwikkeld.

Klik hier voor deze visie

 Omgevingswet

Afbeeldingsresultaat voor omgevingswet 2021Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking.
Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de omgevingswet voor staat.

 Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag "Mag het wel?".

Op 21 maart 2019 heeft de gemeente in de projectgroep ROV een presentatie gegeven over deze wet.