Bij de annexatie in 1923 van de gemeente Loosduinen zijn door het toenmalige Loosduinse gemeentebestuur voorwaarden gesteld om Loosduinen niet te laten verzinken in de poel van de grote stad. Het voorstel was o.a. de instelling van een Commissie Loosduinen (huidige naam). 

Deze commissie behartigt, mede via de bewonersorganisaties. de belangen van de bewoners van Loosduinen bij de gemeente Den Haag of welke instantie dan ook.

De Commissie, geleid door een onafhankelijk voorzitter, heeft o.a. als belangrijke taak het geven van advies aan het gemeentebestuur, gevraagd of ongevraagd.

In het stadsdeel Loosduinen zijn zes door de gemeente gesubsidieerde bewonersorganisaties werkzaam. Dit zijn:

- Kom Loosduinen (centrum)     - Bohemen, Waldeck en Kijkduin

- Notenbuurt                                   - Nieuw-Waldeck

- Houtwijk                                       - Kraayenstein

Deze organisaties hebben vertegenwoordigers in de Commissie Loosduinen.

Ook is een vertegenwoordiger van de Loosduinse winkelcentra lid van deze commissie.

De leden van de Commissie Loosduinen worden  benoemd door de Burgemeester en Wethouders van Den Haag.

Tijdens vergaderingen van de Commissie Loosduinen zijn ook vertegenwoordigers van de politie (bureauchef) en de gemeente (o.a. de stadsdeeldirecteur) aanwezig. 

Ter ondersteuning zijn twee projectgroepen geformeerd. Deze worden geleid door onafhankelijk opererende voorzitters.

1. Projectgroep Welzijn en Beheer voor o.a. alle onderwerpen betreffende de leefbaarheid.

2. Projectgroep Ruimtelijke ordening en Verkeer voor o.a. alle grote ruimtelijke planontwikkelingen.

Alle leden van de Commissie Loosduinen , het Dagelijks bestuur en de projectgroepen zijn vrijwilligers.

De samenstelling van de Commissie wordt vermeld onder "Algemene Info"

Klik hier voor de geschiedenis van Loosduinen