Door de Commissie Loosduinen uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen:

Klik op het onderwerp en/of reactie voor inzage (voor zover beschikbaar)

 Datum Aan   Onderwerp  Reactie
  2023
   17 november  wethouder Bruines  n.a.v. CL-vergadering 27 juni   22 januari 2024
   16 november  wethouder Kapteijns  Diverse vragen  
 26 oktober  gemeenteraad  Parkeerregeling in Loosduinen 
   12 oktober  wethouder Icar  Benoeming als wethouder  
   12 oktober  wethouder Barker  Benoeming als wethouder  
   05 oktober  aan   Lozerlaan  
   05 oktober    Wisseling voorzitter projectgroep ROV  
   13 juni  CBS-gebieden in Den Haag  
   15 februari  Inspreektekst gemeenteraad  Raad in de stad  
2022
 20 september  aan B&W  Wijkberaad Vroondaal
 21 juli  aan wethouder Bredemeijer  Opknapbeurt Houtwijk
 08 juni  aan Gemeenteraad  Bouwplannen Middin
 11 mei  aan B&W  100 jaar CL
05 april  van B&W  Canon van Loosduinen
2021
10 februari  aan college B&W  Coffeeshop in de wijk Nieuw Waldeck
09 februari  aan gemeenteraad  Bouw Ontmoetingskerk
 20 januari  aan college B&W  Verbeteren communicatie CL - B&W  04 maart
2020
21 juli aan wethouder Bredemeijer Opknapbeurt Houtwijk
17 februari  aan wethouder Balster Bezwaar vestiging Leger des Heils
2019
10 oktober

aan wethouder Van Asten

Besteding extra budget 2,5 miljoen
10 oktober aan wethouder Van Asten Diverse aspecten verkeer/openbaar vervoer
23 juli

aan wethouder De Mos

Connexionterrein in Houtwijk
23 juli

aan wethouder Revis

Connexionterrein in Houtwijk
19 juli

van wethouder Van Asten

Diverse aspecten verkeer/openbaar vervoer
15 januari 

aan wethouders De Mos en
Van Tongeren

Stresstest Deltaplan 06 maart
2018
27 november aan wethouder Van Asten Belijning en bebording op en langs de wegen
10 mei aan voorz. werkgroep Wings Denksportcentrum op terrein Wings
18 april aan formateur mw. Schippers  Aandachtspunten voor Collegeprogramma
08 maart aan wethouder Revis Plekken voor planten (fruit)bomen           (bijlage)  18 april
2017
02 juli Aan wethouder Wijsmuller Azivo-gebouw <> Visie Loosduinse Vaart
08 mei aan College B&W Verwijderen afvalbakken i.v.m. plaatsen Orac's
2016 
09 februari aan College B&W Busbuffer Kijkduin
03 maart aan Bureau Energieprojecten Windmolenpark op zee
31 mei aan wethouder Wijsmuller

Toekomst Bethelkerk

 23 juni
16 november van wethouder Wijsmuller Toekomst Bethelkerk
2015
24 september aan wethouder Revis o.a. Kraayenstein Mondeling in CL 
17 september van wethouder Baldewsingh Jeugdwerkloosheid
11 september 
25 augustus aan wethouder Wijsmuller Zelfbouwkavels Oude Haagweg
14 juli van Wethouder Klein Antwoord aan F. Boesten inzake uitvoering WMO
30 juni aan Dhr. Honning (gemeente) Intentieverklaring Plan B Ockenburgh
16 juni aan Gemeentesecretaris Bouwplan Oude Haagweg 42-46 5 augustus 
30 juni  aan College B&W Ondergrondse Rest Afval Containers (GFT-afval)
12 juni   aan College B&W Ondergrondse Rest Afval Containers
03 april

 aan DSO (gemeente)

Bouwplan Oude Haagweg 42-46

 7 april
17 februari

 aan Wethouder De Bruin

Parkeerprobleem Vruchtenbuurt

 
2014
02 december aan Wethouder Wijsmuller Plan B Landgoed Ockenburgh
06 november aan College B&W Beleidsplan 2015-2016/verordening WMO
25 september van College B&W

Beleidsplan 2015-2016/verordening WMO

25 juni aan Wethouder Klein

Ontwikkelingen WMO/AWBZ

o5 juni aan informateur dhr. Bruin Visie Loosduinse Vaart
08 april aan Gemeenteraad

Actualisering visie Loosduinse Vaart

04 februari aan Wethouder Smit

Internationale Ring

25 januari aan Gemeenteraad

Visie op bestemmingsplan/MER Kijkduin/Ockenburgh

 
2013 
 11 november aan College B&W

Betaald parkeren Notenbuurt

29 oktober aan wethouder Smit Betaald parkeren Pioenweg e.o.
 07 oktober van College B&W

Bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh

 17 september aan College B&W

Reactie op M.E.R. Kijkduin 

16 juli van College B&W 

Naamgeving Openbare Ruimte

27 mei van Wethouder Smit

Reactie op advies CL betaald parkeren Pioenweg e.o.

03 mei aan wethouder Klein

Ontwikkelingen WMO/AWBZ

24 juni
15 april van Wethouder Smit

Adviesaanvraag betaald parkeren Pioenweg

10 april aan College B&W

Advies bestemmingsplan Rosenburg

 03 april aan Gemeenteraad

Zienswijze op Bestemmingsplan Houtwijk

19 maart aan wethouder De Jong

Betrokkenheid CL bij nieuw plan Ockenburg

17 april
19 maart aan Wethouder Smit

Tramlijn 2

24 januari

aan Wethouder Norder Stedebouwkundig plan Vroondaal 15 februari
2012

31 januari

aan wethouder Norder

Informatievoorziening door DSO

01 februari aan Gemeenteraad Informatie door gemeenteberichten
01 februari aan weth van Engelshoven Budget CL

06 februari

van College B&W 

Informatie aan CL

05 maart van weth. Smit Betaald parkeren Vruchtenbuurt

27 maart

aan wethouder Smit

Betaald parkeren Vruchtenbuurt

27 juni 2012

05 april

aan wethouder De Jong

Hondenlosloopgebied park Ockenburgh

17 april

aan Stadsgewest Haaglanden

Dienstregeling OV 2013

04 juni 2012

27 april

aan wethouder Smit

Betaald parkeren Thorbeckelaan

13 juni 2012

05 juni aan Bew. organisaties Den Haag Subsidie wijkbladen

03 juli

aan wethouder Smit

Divers, o.a. Tramlijn 2; uitnodiging voor CL

02 okt. 2012

06 december

aan wethouder Smit

Internationale Ring